NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11, nummer 65, nr. 6 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

 

terug naar inhoudsopgave

kort bericht

Info uit het bestuur:

Twee personen hebben het bestuur van de Mgr. Schraven Stichting vanwege persoonlijke omstandigheden verlaten. Het gaat om mevrouw Isabel Bakker-Schraven en de heer Vincent Hermans. Beiden stonden aan de wieg van de stichting in 2007.

Het bestuur hoopt binnenkort nieuwe bestuursleden te verwelkomen. Mocht u ook nog kandidaten kunnen aandragen of zou u zelf een steentje willen bijdragen, dan wordt dat zeer gewaardeerd. Meld u bij de voorzitter Harry Schraven. Hij zal er u dankbaar voor zijn.