NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 67, nr. 2 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Pasen -ter bemoediging-

De dood en herrijzenis, verrijzenis of opstanding van Jezus is het centrale thema van Pasen, dat in alle vier evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) van het Nieuwe Testament wordt verteld.

Het paasfeest gaat niet op slot, ook al zijn alle publieke liturgievieringen afgelast. Gelukkig zijn er heel wat kerkdiensten terug te luisteren of zelfs live te kijken op internet. Op deze manier kunnen we in verbinding staan met elkaar.

Kerkklokken in het hele land worden elke woensdag een kwartier geluid vanaf 19.00 uur. Dit na een oproep van de Raad van Kerken om 'een boodschap van hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.

Eerste en Tweede Paasdag valt jaarlijks op de eerste zondag (en maandag) na de eerste volle maan van de lente. In de viering van het christelijke Pasen zijn symbolieken van oude lentefeesten opgenomen. Het ontwaken van de natuur na de winter. Kijk om je heen, en geniet daar zoveel mogelijk van.