NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 68, nr. 3 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Misverstanden zijn onvermijdelijk, maar zijn geen reden om de dialoog te stoppen.

Een schitterende samenvatting van de relaties met China, in de publicatie 'Via dialoog bouwen aan een nieuwe zijdeweg', geschreven door pater Jeroom Heyndrickx cicm, verbonden aan de Verbieststichting, Katholieke Universiteit Leuven.

De Verbieststichting opteert vanaf haar oprichting in 1982 een relatie van samenwerking en wederzijdse waardering te ontwikkelen met China.

Talrijker en duidelijker dan de problemen zijn de signalen die de stichting ziet als tekenen van de groeiende nieuwe relatie tussen China en het Westen. Dialoog, stap voor stap, is de enige weg. Er groeit hoop. De Ministers van Buitenlandse Zaken van China en van het Vatiaan ontmoetten mekaar kort in Duitsland op 14 februari 2020. Ook al werd daar niet over belangrijke punten onderhandeld, het was een historische primeur en een positief signaal. Recentelijk, in maart dit jaar, zond het Vatikaan mondmaskers naar China als teken van verbondenheid met het Corona probleem waarmee China worstelde. En toen een maand later de epidemie Italië en Europa overspoelde, zond China edelmoedig medische hulp naar het Vatikaan en de kerk in Italië, Spanje en België. Dat was eerder een ongekende uitwisseling van waardering en vriendschap.

Een kort overzicht van wat er gebeurde tijdens de ontmoetingen tussen het Vaticaan en China, bijgaand de link naar het artikel in de Verbiest Update nr. 49:

Engelse versie

Nederlandse versie (pdf opent in een nieuw venster)