NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 68, nr. 3 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

Corona en Blitterswijck

Op vrijdag 22 mei 2020 had ik een afspraak bij mijn garage in Blitterswijck. De winterbanden van mijn auto zouden worden vervangen door snelle zomerbanden. Door de Coronamaatregelen kon ik niet binnen in de wachtruimte van mijn garage. Ik kon wel buiten wachten met koffie, maar ik besloot een wandelrondje door het dorp Blitterswijck te maken.
lees verder

Misverstanden zijn onvermijdelijk, maar zijn geen reden om de dialoog te stoppen.

Een schitterende samenvatting van de relaties met China, in de publicatie 'Via dialoog bouwen aan een nieuwe zijdeweg', geschreven door pater Jeroom Heyndrickx cicm, verbonden aan de Verbieststichting, Katholieke Universiteit Leuven.
lees verder

Interactieve lezing

Op 19 juni jl. organiseerde SEDOS (Rome - Service of Documentation and Study on Global Mission) een online seminar (een webinar) 'China Mission Today'. De deelnemers -onder wie Harry Schraven, voorzitter van de Mgr. Schraven Stichting- kregen in de lezingen een overzicht van de historie van de RK kerk in China.
lees verder

Deken De Graaf Woutering van Horst naar Roermond

Deken Alexander de Graaf Woutering van het dekenaat Horst, waaraan later ook de parochies van het voormalige dekenaat Helden werden toegevoegd, krijgt een nieuwe functie. Hij wordt plebaan-deken van Roermond en volgt Mgr. Rob Merkx op, die pastoor-deken van het dekenaat Sittard is geworden.
lees verder

Theaterspel

De agenda van 'Helse Liefde' is door de coronacrisis aangepast. Voor de leden van het theaterspel is het een onzekere tijd. Gelukkig mogen zij langzaamaan weer wat meer doen, maar voor de koorzangers is het nog niet duidelijk. Het RIVM heeft geadviseerd om eerst de uitslagen van onderzoeken af te wachten over hoe het zit met verspreiding van het virus door zangers.
lees verder

Personalia

Pieter en Ans Litjens zijn onlangs 50 jaar getrouwd. Zij zijn betrokken leden van de parochie H. Naam Jezus te Broekhuizenvorst. Ook zetten zij zich veelvuldig in voor de festiviteiten van de Mgr.Schraven Stichting.

Op 14 juni jl. is overleden Harry Berntsen, bijna 89 jaar oud. Hij -van de Tilburgse Schraven tak- en zijn vrouw Thila waren zeer betrokken bij de Mgr.Schraven Stichting.
lees verder


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Matterhornlaan 23, 5801 KH Venray
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.