NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 68, nr. 3 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Interactieve lezing

Op 19 juni jl. organiseerde SEDOS (Rome - Service of Documentation and Study on Global Mission) een online seminar (een webinar) 'China Mission Today'. De deelnemers -onder wie Harry Schraven, voorzitter van de Mgr. Schraven Stichting- kregen in de lezingen een overzicht van de historie van de RK kerk in China. Ook de geschiedenis van de relatie van de H.Stoel en Volksrepubliek China kwam uitgebreid aan bod. Met name de inzet van de verschillende pausen in de afgelopen jaren werd toegelicht. De overeenkomst van Paus Franciscus met de Chinese autoriteiten over de benoeming van bisschoppen werd besproken. Ook de problemen die kerk in China momenteel ondervindt, kregen uitgebreid aandacht. Tot slot deed pater Jeroom Heyndrickx, CICM, van de Verbiest Foundation, een oproep om juist nu er strubbelingen zijn, de dialoog met de Chinese overheid te intensiveren. Dit webinar was een waardevolle informatiebron om de positie van kerk in China te begrijpen.