NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 69 nr. 4, oktober 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

 

terug naar inhoudsopgave

Herdenkingsdienst van Mgr. Schraven en gezellen

 

Zondag 11 oktober 2020 vond de jaarlijkse viering plaats van de sterfdag van Mgr. Schraven en gezellen. De viering had een sober karakter vanwege de Coronapandemie. Er waren 29 mensen aanwezig. Celebrant was Henk de Cuijper CM en concelebrant Vincent Wang SVD, die ook de preek hield. Mia Janssen- Brouwer was lector. Organiste was Carola Hoedemakers.

De lezingen en tussen- of antwoordpsalm van zondag 11 oktober 2020 (28e zondag door het jaar) waren: Jesaja 15, 6-10a, Psalm 23, Filippenzen 4, 12-14.19.20 en Matteüs 22, 1-14.

De preek vindt u hier in de bijlage link

In de viering werd speciaal gebeden voor de overleden vrienden van de Mgr. Schraven Stichting:

Mw. Weijs-Josten uit Bergen
Dhr. Dick Bakker uit Bosschenhoofd
Dhr. Vic Groetelaars CM uit Panningen
Dhr. Harry Berentsen uit Eindhoven
Dhr. Nico Nooren uit Breda

Het Gebed van de Nederlandse bisschoppen, om te bidden in deze tijd van het coronavirus, werd voorgedragen:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur. Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

Wim Brinkmans maakte een TV opname van de H. Mis. Deze opname is te zien op de website van de de Stichting Axideo, bijgaand de link: https://youtu.be/IAxmDJHUfj8