NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 69 nr. 4, oktober 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Herdenkingsdienst van Mgr Schraven en gezellen in China

Op 8 oktober 2020, de nationale feestdag in China, een feestelijke eucharistieviering in de kerk van Zhengding. Bijgaand (foto) verslag met groet van de priesters uit het bisdom van Zhengding. link