NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 69 nr. 4, oktober 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Pelgrimsreis naar China

De situatie aangaande Covid-19 zal ook volgend jaar een grote impact hebben op reizen. Het bestuur van de Mgr. Schraven Stichting heeft besloten, na overleg met het Verbiestinstituut en het Huis van de Pelgrim, de Chinareis 2021 uit te stellen. Wij zijn wel voornemens de reis in 2022 te maken, aangezien het dan 85 jaar geleden is dat Mgr. Schraven en gezellen vermoord zijn.