NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 69 nr. 4, oktober 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Pelgrimswandeling 'Mgr. Schraventocht'

 

Zaterdag 10 oktober 2020 werd de tocht, een rondwandeling, ter nagedachtenis van Mgr. Frans Schraven gehouden van Lottum naar de gedachteniskapel in Broekhuizenvorst en vandaar naar Maria-oord O.L.V. der Bedrukten in Tienray. Vanwege de Coronapandemie was de tocht gelimiteerd tot 20 deelnemers.

Er namen 19 mensen deel. Henk Erinkveld, namens de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden en Mia Janssen-Brouwer, namens de Stichting Mgr. Schraven, leidden de tocht. Opmerkelijk was dat Mw. Toos In 't Zand-Lenssen op haar verjaardag deelnam aan de tocht. Ze werd 86 jaar! Het thema van de wandeltocht:

'Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart' (Confucius)

De inleiding:

Het leven nodigt ons uit om ons op weg te begeven, zonder angst de ene voet voor de andere te zetten en steeds verder te gaan. Denken we aan het verhaal in het boek Exodus over de Israëlieten die door de wildernis trokken, niet wetend waar ze eten vandaan moesten halen en hoe lang hun reis zou duren. Toen ze honger kregen liet God manna uit de hemel neerdalen, toen ze dorst kregen, zorgde God ervoor dat ze water vonden. Als wij tijdens onze levensreis problemen ondervinden, komt hulp, net als in dit Bijbelse voorbeeld, ook vaak uit onverwachte hoek.

De deelnemers van de tocht waren onder de indruk van het verhaal van Mgr. Schraven en gezellen. Bij de Mgr. Schravenkapel in de parochiekerk van Broekhuizenvorst, was er veel waardering voor het kunstwerk, van de priester-kunstenaar Jan Haen CssR, die de marteldood uitbeeldde van de verdedigers van weerloze vrouwen.

Bij de kapel werd het volgende bezinningsgebed uitgesproken:

Mens ben je, mens met een hart,
mens in een wereld vol armoede en honger,
onrecht en geweld,
mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen,
zoveel dieren geen dieren mogen zijn.
Mens ben je, mens met een hart.
Strek je uit, laat zien wie je bent.
Heb het hart om een naaste te zijn,
om lief te hebben.

(Hans Bouma)

In Maria-oord O.L.V. der Bedrukten te Tienray staken de wandelaars kaarsen op, onder meer voor Mgr. Schraven en gezellen en voor onze vriend Vincent Hermans.