NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 69 nr. 4, oktober 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Nieuw Schravenpad - Noord - in ontwikkeling

In 2016 hebben we samen met de Rozenhof, de St. Landschap Horst aan de Maas en de Dorpsraad Lottum de mooie wandelroute 'Het Schravenpad' kunnen realiseren. Deze wandelroute is een groot succes. Veel mensen hebben deze wandeling van 10 km met veel plezier gemaakt. Dit heeft ons op het idee gebracht om een nieuwe wandelroute 'Het Schravenpad Broekhuizenvorst' te ontwerpen. In samenwerking met de Stichting Landschap Horst aan de Maas. Het wordt een mooie wandelroute vanaf de Rozenhof, langs het Schuitwater, Blue BerryHill, over het opengestelde gedeelte van het landgoed 'De Kolck' naar de kerk van Broekhuizenvorst. Vandaar via Broekhuizen langs de Maas naar de Rozenhof in Lottum terug. Langs de route komen zeven infoborden. De route wordt ongeveer 12 km. De knooppunten worden in deze route vernoemd. Vanwege Maaswerken wordt de route aangepast. In 2022 willen we deze wandelroute op feestelijke wijze openen.