NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 69 nr. 4, oktober 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Theaterspel 'Helse Liefde'

Hij was niet alleen een held, maar echt een heilige “Voor mij is Mgr. Schraven een groot man. Niet alleen een held, maar echt een heilige.” Mgr. Schraven, missiebisschop in China, stierf als martelaar in 1937 toen hij en zijn staf weigerden om Chinese vrouwen ter beschikking te stellen aan het Japanse leger.

In deze video van Katholiekleven.nl, gemaakt door Hugo Rikken, vertelt Vincent Hermans het verhaal van Mgr. Schraven en wat er op die bewuste 9 oktober gebeurde. Hij doet dat samen met Harry Schraven, voorzitter van Mgr. Schraven Stichting. “Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn vrienden,” vertelt deze vanuit de gedachteniskapel voor bisschop Schraven en gezellen in de parochiekerk van Broekhuizenvorst, Noord-Limburg.