NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 13, nummer 71, nr. 2 2021
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Bezoek aan pater Benedict Chao in Hong Kong

Toevalligerwijs wonen de neven Dirk Schraven (oudste zoon van Jacques) en Stephan van Vliet (oudste zoon van Karine) momenteel allebei in Hong Kong. Goed op de hoogte als zij zijn, geïnformeerd door de uitgaven van de Stichting, over de familiehistorie van bisschop Schraven, waren zij al enige tijd van plan meer te weten te komen van hetgeen zich heeft afgespeeld. Een bezoek aan vader Benedict, ten tijde van de gebeurtenissen misdienaar en nu woonachtig in een trappistenklooster in Hong Kong, lag dus voor de hand.

Op 14 juni 2020 trokken Dirk en Stephan vergezeld van Dirk’s dochter Tessa Schraven & zoon Daan (stamhouder van de familie Schraven) en Stephan’s partner Lok (tevens tolk) naar het Trappistenklooster op het eiland Lantau nabij Hong Kong om vader Benedict te bezoeken. Hij is afgelopen December 103 geworden.

Het bezoek was tweemaal uitgesteld vanwege Corona. Na 6 maanden afzondering ontvingen de monniken weer.

Het trappistenklooster ligt prachtig op een bergachtige kustroute aan de oostkant van Lantau, met geweldige uitzichten op de andere eilanden die deel uitmaken van Hong Kong, en is wijd en zijd bekend vanwege de zuivelproductie. Het klooster maakte een wat verlaten indruk en het was even zoeken om de juiste mensen ter plaatse te vinden, maar na enig ronddwalen troffen we mensen aan die ons bij Vader Benedict konden brengen.

Vader Benedict begroette ons hartelijk en maakt - zeker voor een 102-jarige - een buitengewone heldere en kwieke indruk. Hij werd bijgestaan door zijn even vriendelijke jongere monnik (achter in de tachtig).

Hij sprak met ons in een mengeling van Mandarijn en Engels en had zelf ook een bewogen geschiedenis achter de rug voordat hij in Hong Kong belandde. Na de oorlog is hij naar Canada vertrokken waar hij enige jaren heeft doorgebracht.

Vader Benedict was misdienaar onder Mgr Schraven ten tijde van de gebeurtenissen 17 jaar. Hij begon met een anekdote hoe hij als jongen door Mgr Schraven op de proef gesteld door hem chocolade die hij uit Europa had ontvangen te laten bewaren.

Hij vertelde de gebeurtenissen tijdens de fatale avond en de dagen daaraan voorafgaand. Hij was er zelf op de bewuste avond niet bij omdat hij door het naderende gevaar naar een nabij dorp was gestuurd. Later hoorde hij de gebeurtenissen op de fatale avond.

Hij vertelde hoe de Japanners steeds meer mensen en met name vrouwen oppakten en dat er daardoor meer vluchtelingen naar de missie kwamen. Hij vertelde ook dat de Japanners al enige malen waren langsgekomen op de missie om te vragen vluchtelingen uit te leveren, hetgeen steevast werd geweigerd. Later op de avond werden de buitenlandse missionarissen weggevoerd. Hem werd niet verteld wat er met hen gebeurd was, dat was hij pas later te weten gekomen.

Vader Benedict was zeer nieuwsgierig of er al schot zat in dossier en de zaligverklaring.

Het was bijzonder boeiend om met vader Benedict te spreken; hij was zeer helder van geest en had de gebeurtenissen nog scherp voor ogen. Hij sprak met veel respect over bisschop Schraven en de standvastige houding van de missionarissen t.o.v. de Japanners.

Stephan en Dirk