NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 14, nummer 74, nr. 1 2022
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Het Schravenpad naar Broekhuizenvorst

Zondag 29 mei a.s. wordt de nieuwe wandelroute "Schravenpad naar Broekhuizenvorst" geopend en ingezegend. Programma Festiviteiten zondag 29 mei 2022 Inzegening/ opening Schravenpad Lottum naar Broekhuizenvorst v.v.


10.30u H. Mis in de kerk van Broekhuizenvorst
12.00u Inzegening nieuw routebord
12.30u Lunch
14.00u  Rondleiding voor belangstellenden op de Rozenhof te Lottum
15.00u  Optreden koor Helse Liefde met enkele liederen in de Rozenhof
16.00u Koffie/ thee met vlaai

Kosten: € 20,- inbegrepen lunch, entree en rondleiding Rozenhof
De kosten gaarne voor 25 mei 2022 overmaken op
IBAN nr: NL74 RABO 0148175341
t.n.v. Mgr. Schravenstichting
met vermelding "Rozenhof, opening Schravenpad 29 mei"

Het is een mooie wandelroute van de Rozenhof in Lottum, langs het Schuitewater, Blue Berrie Hill, over het opengestelde gedeelte van het landgoed "De Kolck" naar de kerk van Broekhuizenvorst en dan langs de Maas terug naar Lottum. Samen met de Stichting Landschap Horst aan de Maas en de Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst is deze wandelroute met informatieborden en een flyer gerealiseerd.