NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 14, nummer 74, nr. 1 2022
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

Donaties voor het bejaardenhuis in Tangshan, Heibei Provincie, China

Het bejaardenhuis in Tangshan, Heibei Provincie, China heeft donaties van Zuster Margreet Geerts uit Dordrecht ontvangen. Zr. Geerts is familie van Broeder Antoon Geerts (Oudenbosch), die zijn leven offerde in het verre binnenland van China, mede-martelaar van Bisschop Frans Schraven. Zijn portret hangt in de gedenkkapel te Broekhuizenvorst en er staat een door Johannes Paulus II gezegend borstbeeld in de basiliek van Oudenbosch.
lees verder

Muziekspel Helse Liefde

Het muziekspel "Helse Liefde" vertelt het verhaal van Mgr. Schraven in een moderne versie, uitgevoerd door ongeveer veertig zangers en spelers op vrijwillige basis. Zij besteden vele uren aan een naar verwachting mooi eindresultaat.
lees verder

Zaligverklaring

Op 22 September 2021 is op de website van de Conregation of the Mission te Rome het volgende openbare bericht over het proces van de zaligverklaring van bisschop Frans Schraven en acht gezellen gepubliceerd: "De opstelling van de "Positio super martyrio" is in volle gang "
lees verder

Het Schravenpad naar Broekhuizenvorst

Zondag 29 mei a.s. wordt de nieuwe wandelroute "Schravenpad naar Broekhuizenvorst" geopend en ingezegend. Programma Festiviteiten zondag 29 mei 2022 Inzegening/ opening Schravenpad Lottum naar Broekhuizenvorst v.v.
lees verder

In memoriam

Op 17 januari 2022 overleed te Nijmegen op 81-jarige leeftijd Wim van Vliet, echtgenoot van Karine van Vliet-Schraven, belangstellende van de Mgr. Schravenstichting en familie van de Tilburgse Schraventak van Mgr. Schraven.
lees verder

Kort nieuws

Biografie van Mgr. Schraven

Het Bestuur van de paters Lazaristen heeft emeritus Prof. dr. Jan Jacobs de opdracht gegeven om een biografie van Mgr. Schraven te schrijven. Jan Jacobs heeft een opleiding gehad bij de Lazaristen en is later historicus geworden.
lees verder


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting:
Matterhornlaan 23, 5801 KH Venray
Website: www.mgrschraven.nl
Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting

Een donatie of een jaarlijkse bijdrage stelt ons in staat om de herinnering levend te houden en het voorbeeld van bisschop Frans Schraven en zijn gezellen uit te dragen, door

  • het ontplooien van activiteiten tegen seksueel geweld
  • het verzorgen van lezingen over dit wereldwijde probleem
  • het inrichten en onderhouden van de gedenkkapel in de parochiekerk te Broekhuizenvorst
  • het uitgeven van nieuws over de laatste ontwikkelingen.

Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341
De Mgr. Schraven Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)