NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
Nieuwsbrief nr. 75, nr. 2 2022
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Studiedag "Sterven om te leven" 30 juni 2022

Wat is de betekenis voor geloof en kerk van deze "moderne martelaren"? Hoe kunnen we hen nu op respectvolle wijze gedenken en eren tot bemoediging van velen? Op dit soort vragen gaat de studiedag "Sterven om te leven".

De studiedag wordt gehouden op 30 juni 2022 in de Mozes & Aäronkerk, Waterlooplein 207 te Amsterdam. Opgave voor deelname aan deze dag is reeds gesloten. Harry Schraven, de voorzitter van onze Stichting, zal deelnemen aan deze dag. Bekijk hier de flyer

Lees hier het interview in NieuwWij met Guus Prevoo, gepensioneerd pastoraal werker en één van de initiatiefnemer van deze studiedag.