NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
Nieuwsbrief nr. 75, nr. 2 2022
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

 

Mgr. Schravenpad: inzegening en opening 29 mei 2022

Zondag 29 mei 2022 is de nieuwe wandelroute "Schravenpad naar Broekhuizenvorst" geopend en ingezegend.
lees verder | zie filmpje

Muziekspel Helse Liefde

Het muziekspel "Helse Liefde" vertelt het verhaal van Mgr. Schraven in een moderne versie, uitgevoerd door veertig zangers en spelers, onder regie van Roel Verheggen.
lees verder

Biografie van Mgr. Schraven

De Mgr. Schravenstichting heeft al lang de wens een biografie van bisschop Frans Schraven te publiceren. De Stichting is verheugd dat Dr. Jan Jacobs, emeritus-hoogleraar kerkgeschiedenis, een biografie gaat schrijven over bisschop Frans Schraven. Lees hier het artikel Mag ik mij even voorstellen van Jan Jacobs.
lees verder

Pelgrimsreis "In de eerste voetsporen van Mgr. Frans Schraven"

Deze reis brengt ons naar verschillende voor Mgr. Frans Schraven eerste belangrijke locaties in o.a. Midden-Limburg, Leuven en Parijs. We reizen van 2 oktober tot en met 9 oktober 2022 met een luxe comfort class-bus met een ervaren chauffeur.
lees verder

Meer nieuws

 

Dodenherdenking 4 mei 2022

Op woensdag 4 mei 2022 vond in Broekhuizenvorst en Broekhuizen de Dodenherdenking plaats. lees het verslag
lees verder

 

Papa-dag zondag 10 juli 2022

Deze Papa-dag wordt gehouden in de Sint-Jozefkapel Smakt, gemeente Venray aan de Sint-Jozeflaan 58 van 11.00 uur tot 16.00 uur.
lees verder

 

Studiedag "Sterven om te leven" 30 juni 2022

Wat is de betekenis voor geloof en kerk van deze "moderne martelaren"? Hoe kunnen we hen nu op respectvolle wijze gedenken en eren tot bemoediging van velen? Op dit soort vragen gaat de studiedag "Sterven om te leven".
lees verder

 

Vincentiaanse Familiebijeenkomst 15 juni 2022

De Vincentiaanse Familie Nederland heeft na de coronamaatregelen weer een bijeenkomst kunnen houden. Deze keer in de Tuinkamer van de Zusters SCMM Oude Dijk te Tilburg. Het Thema van deze bijeenkomst: "De ontmoeting" met de Vincentiaanse inspiratie".
lees verder

 

Jaarrekening en Jaarverslag 2021

De Mgr. Schavenstichting heeft haar jaarrekening 2021 en jaarverslag 2021 gepubliceerd, zie website


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting:
Matterhornlaan 23, 5801 KH Venray
Website: www.mgrschraven.nl
Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting

Een donatie of een jaarlijkse bijdrage stelt ons in staat om  de herinnering levend te houden en het voorbeeld van bisschop Frans Schraven en zijn gezellen uit te dragen, door
- het ontplooien van activiteiten tegen seksueel geweld
- het verzorgen van lezingen over dit wereldwijde probleem
- het inrichten en onderhouden van de gedenkkapel in de parochiekerk te Broekhuizenvorst
- het uitgeven van nieuws over de laatste ontwikkelingen.
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting:  NL74 RABO 0148 1753 41 
De Mgr. Schraven Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)