NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
Nieuwsbrief nr. 75, nr. 2 2022
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Vincentiaanse Familiebijeenkomst 15 juni 2022

De Vincentiaanse Familie Nederland heeft na de coronamaatregelen weer een bijeenkomst kunnen houden. Deze keer in de Tuinkamer van de Zusters SCMM Oude Dijk te Tilburg. Het Thema van deze bijeenkomst: "De ontmoeting" met de Vincentiaanse inspiratie". Een mooie middag waarbij ook de zorgen om de oorlog in Oekraïne en de miljoenen vluchtelingen een prominente plaats hebben gekregen. De Mgr. Schravenstichting weet zich verbonden met de Vincentiaanse Familie. Haar secretaris, Cia Schraven, heeft een inleiding gehouden over het project muziekspel "Helse Liefde". Een missionair project in samenwerking met stichting Zusterwerk en Vincent de Paul Center Nederland. De terugblik van de bijeenkomst te Tilburg wordt later gepubliceerd in de Magazine van de Fraters CMM. Bij de nabespreking van de aanwezige fraters CMM, tak van de Vincentiaanse Familie (FamVin), met het Provinciaal bestuur werd lovend gesproken over de inleiding en de activiteiten van de Mgr. Schravenstichting. Zij hebben besloten een gift over te maken. De Mgr. Schravenstichting is hier enorm blij mee en dankbaar voor het vertrouwen en de ruimte die zij in deze heeft gekregen. Op 23 september 2022 zal het Vincent de Paul Center Nederland haar 10-jarig jubileum vieren met een symposium te Nijmegen. Nadere informatie vindt u op de websites https://vincentdepaulcenter.nl/ en https://www.cmmbrothers.org/