NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 14, nummer 76, nr. 3, september 2022
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Promotiefilmpje van Holland House van de Lazaristen

De Congregatie der Missie van de Lazaristen te Panningen heeft op verzoek van het voorbereidend committee van de 43ste Algemene Vergadering van de Congregatie der Missie te Rome een kort filmpje gemaakt over hun provincie. In nauwe samenwerking met Omroep Peel & Maas is in enkele dagen tijd een video van 6½ minuut geproduceerd. Daarin komen verleden, heden en toekomst mooi in beeld. Ook een aantal Lazaristen vertelt iets, sommigen in de taal van het land waar ze gewerkt hebben. Kijk op https://youtu.be/sSioD3DpdKQ