NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 14, nummer 76, nr. 3, september 2022
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

De Zaligverklaring komt dichterbij

Op 9 mei 2022 is op de website van de Conregation of the Mission te Rome het volgende bericht over het proces van de zaligverklaring van bisschop Frans Schraven en acht gezellen gepubliceerd: "De Positio super Martyrio" * werd gepresenteerd door Postulator, Fr. Giuseppe Guerra en de vice-postulator, Fr. Wiel Bellemakers. Dit gebeurde volgens de vastgelegde procedure en het boekwerk werd overgegeven aan de commissie van vijf historici die door de Congregatie van de Heiligen waren benoemd. Op 3 februari 2022 gaven ze hun unaniem en positief oordeel over het uitgevoerde historische onderzoek en spraken ze hun instemming uit om hun dood als een echt martelaarschap te beschouwen. Nu wachten we op het komende oordeel van theologen en bisschoppen, zodat de Heilige Vader, met een op grond van zijn bevoegdheid genomen beslissing, het decreet van het martelaarschap uitvaardigt. Dan kunnen we aanwezig zijn bij hun plechtige zaligverklaring."

* Voor de niet zo deskundigen in deze materie: Het omvangrijke boek van de "Positio super Martyrio" werd in een grijze band toegezonden aan de historici. Datzelfde boek, aangevuld met de oordelen van de geschiedkundigen, krijgt nu een rode band.

Lees het complete artikel in de Engelse taal op de website