NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 14, nummer 76, nr. 3, september 2022
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

9 oktober 2022, 15.00 uur: PREMIÈRE MUZIEKSPEL "HELSE LIEFDE"

Het indrukwekkende muziekspel, dat het verhaal vertelt van de Nederlandse bisschop Frans Schraven in een moderne versie, wordt uitgevoerd door veertig zangers en spelers en duurt ongeveer 90 minuten.

Het verhaal wordt omlijst met bekende popsongs zoals "So strong" en "True colors".

De projectleider van deze uitvoering is Roel Verheggen, musicus en regisseur, bekend van andere theaterstukken door heel Nederland. Nick Zwart is de arrangeur, pianist en repetitor. Beiden zijn heel enthousiast over dit project.

De Mgr. Schraven Stichting is de opdrachtgever van dit wonderschoon muziekspel.

"Helse liefde" gaat over Louise, een vrouw anno nu, die door haar man wordt mishandeld.

Door de ontmoeting met een voorbijganger in het park komt ze in aanraking met het verhaal van Frans Schraven. Het is voor Louise het begin van de zoektocht naar haar eigen innerlijke kracht en een uitweg uit haar benarde situatie.

Bij de première van het muziekspel "Helse Liefde" wordt geld ingezameld voor een goed doel: expertisebureau Helse liefde, dat zich o.a. inzet voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel en (huiselijk) geweld. Scriptschrijver en regisseur Roel Verheggen is zelf als preventiemedewerker en cliëntbegeleider actief verbonden aan dit expertisebureau. Dit muziekspel ligt hem dan ook nauw aan het hart.

Bij de realisatie van deze voorstelling is samengewerkt met de stichting Zusterwerk in Den Bosch (actief tegen vrouwenhandel) en het Vincent de Paul Center Nederland.

Entree voor de première van "Helse Liefde" bedraagt €10,- per persoon.

Betaling graag overmaken op bankrekening NL74 RABO 0148 1753 41 ten name van

Mgr. Schravenstichting, onder vermelding van "première Helse Liefde". Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze voorstelling!

Wim van de Riet (links) treedt op in het muziekspel "Helse Liefde",
hij speelt bisschop Frans Schraven en heeft de toog ontvangen
van de Lazarist Wiel Bellemakers (rechts).

Het muziekspel wordt opgevoerd door het hele land; u vindt de data en locaties op de website https://www.helseliefde.com/speellijst-en-data/ Voor tickets houdt de website in de gaten.