NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 14, nummer 76, nr. 3, september 2022
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Nieuwe penningmeester

Na ruim tien jaar heeft Bram Jansen besloten zijn werkzaamheden als bestuurslid en het penningmeesterschap neer te leggen. Bram was nauwkeurig en mede verantwoordelijk voor de Mgr. Schravenstichting. Het bestuur is Bram dankbaar voor de vitale samenwerking en wat hij al die jaren voor de Mgr. Schravenstichting heeft betekend. Collega-bestuurder Gérard Peters volgt Bram op als penningmeester. Het bestuur wenst Gérard succes in zijn nieuwe functie.