Mgr. Schraven Stichting

Een stichting die in 2008 is opgericht ter ere van de martelaren bisschop Frans Schraven en gezellen. 

Zij wil hun gedachtengoed ook in onze tijd uitdragen.

De Mgr. Schraven Stichting

Tijdens de inval van de Japanners in China werden in oktober 1937 negen missionarissen vermoord en verbrand, waaronder bisschop Frans Schraven. Aanleiding tot deze gruwelijke daad was de weigering van de bisschop en zijn gezellen om toe te geven aan het bevel van de soldaten om de onder hun hoede genomen vrouwen en meisjes als troostmeisjes ter beschikking te stellen. Deze daad van zelfopoffering mag tot voorbeeld gesteld worden tot in lengte van dagen. Ook nu nog worden over de hele wereld mensen verkracht en vermoord door gewetenloze individuen. Een groep enthousiaste mensen heeft een stichting in het leven geroepen die – deze daad van verzet tegen dit onacceptabele onrecht – levend wil houden.

Recent nieuws

Bezoek uit China op 5 mei 2024

Op 5 mei jl.. hebben vier priesters uit China de kapel in Broekhuizenvorst bezocht. Ze kwamen uit Leuven waar ze een cursus volgden in het Verbiestinstituut. Twee priesters kwamen uit het bisdom Tanshan (bisdom van bisschop Geurts) en twee priesters uit het bisdom Zhending (bisdom van bisschop Frans Schraven). Zij overhandigden in de kapel het gebedenboekje van mevrouw Teresa Zhao uit China. We mogen het een tijdje te leen hebben.

Het boekje heeft een imprimatur van bisschop Frans Schraven uit 1924 en is dus 100 jaar oud. Het is bijzonder dat dit na al die jaren te voorschijn is gekomen. De priesters werden rondgeleid in de kapel en in de kerk van Broekhuizenvorst. Als tolk fungeerde Mw. M Schraven–Gong vergezeld door haar man Henk en hun zoon Frans. Ze waren onder de indruk van het kunstwerk van Jan Haen. In de kapel baden zij voor een spoedige zaligverklaring van Mgr. Schraven en gezellen.

Daarna gebruikten ze de lunch ten huize van de voorzitter van de Mgr. Schravenstichting.
Ze keerden voldaan naar Leuven terug,
bekijk hier de andere foto’s  

Bericht van de voorzitter van de Mgr. Schravenstichting

Naar aanleiding van de bestuursvergadering van onze stichting d.d. 13 april 2024 wil ik graag namens het bestuur de volgende oproep doen:

We hopen en verwachten dat de zaligverklaring van Bisschop Frans Schraven en gezellen binnen afzienbare tijd een feit zal worden. In afwachting van deze gebeurtenis willen we een glossy voorbereiden. We hebben Prof. dr. Jan Jacobs en anderen bereid gevonden om hieraan mee te werken.

We hebben wel nog sponsoren nodig om dit te realiseren.

Ik wil dan ook een verzoek richten tot alle vrienden en belangstellenden van de stichting om deze uitgave mogelijk te maken. Jullie kunnen ons steunen met een bijdrage via onderstaande QR code. Je kan zelf het bedrag aanpassen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie extra steun.

Tip voor een boek

Gelezen door Harry Schraven:

De Chinese president Xi Jingping siert regelmatig onze televisieschermen en nieuwskoppen, maar zelfs na tien jaar aan de macht blijft hij in nevelen gehuld.

Michael Dillon is historicus en hoogleraar geschiedenis in Londen.

In dit beknopte boek onthult hij de ware persoon achter Xi Jinping.

Ook vertelt hij wat Xi’s leiderschap in China betekent voor de rest van de wereld.

Het boek is vlot geschreven. Uit het boek valt te vermelden dat Xi vanaf 1982 drie jaar plaatsvervangend partijsecretaris is geweest in Zhending. In die tijd vergaderde de Communistische Partij in de tot vergaderzaal verbouwde kathedraal van bisschop Frans Schraven. Xi moet dus wel het verhaal van de moord op bisschop Frans Schraven en gezellen kennen.

Nieuws

Nieuwsbrief 82

NIEUWSBRIEF
‘MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN’
jaargang 16, nummer 82, nummer 1, april 2024
Uitgave van de ‘Mgr. Schraven Stichting’

Meer lezen »

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Donateur worden

Graag nodigen wij u uit om donateur te worden van de Mgr. Schraven Stichting.

Een jaarlijkse bijdrage stelt ons in staat om de herinnering levend te houden en met allerlei activiteiten een steentje bij te dragen aan een menswaardiger samenleving.

Aanmelding als donateur Mgr. Schraven Stichting kan via info@mgrschraven.nl onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mail.

Voorzien van ANBI status: RSIN nummer 8201 666 50. Zie voor gegevens betreffende eventuele aftrekbaarheid van uw gift voor uw aangifte inkomstenbelasting de site http://www.anbi.nl/

Donateur
Standaard

25 Per jaar
  •  

Partner donateur

Samen met huisgenoot of partner
35 Per jaar
  •  

Donateur voor het leven

500 Eenmalig
  •  

Liever een eenmalige donatie?

Scan de QR code om €5,00 te doneren (gebruik daarvoor de camera app op je telefoon) of klik op onderstaande knop om zelf een bedrag te kiezen. QR-code en URL zijn bruikbaar tot 14 april 2026

Muziekspel "Helse liefde"

Het indrukwekkende muziekspel “Helse Liefde” wordt gespeeld op zondag, 5 februari 2023, aanvang 15.00 uur, in de Kerk De Regenboog, Sportlaan 5 te Nuenen.

Lees verder »

Aankomende evenementen

Evenementen in juni 2024

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
27 mei 2024
28 mei 2024
29 mei 2024
30 mei 2024
31 mei 2024
1 juni 2024
2 juni 2024
3 juni 2024
4 juni 2024
5 juni 2024
6 juni 2024
7 juni 2024
8 juni 2024
9 juni 2024(1 evenement)

Open Kloosterdag

9 juni 2024

Het leven in een klooster spreekt tot de verbeelding. Religieuzen wijden hun hele leven aan God. Vanwege de stilte en de bijzondere sfeer in een communiteit trekken veel mensen zich graag een paar dagen terug in een klooster. Voor wie die mogelijkheid niet heeft, maar wel graag kennis wil maken met het kloosterleven wordt op zondag 9 juni weer een Open Kloosterdag gehouden.

10 juni 2024
11 juni 2024
12 juni 2024
13 juni 2024
14 juni 2024
15 juni 2024
16 juni 2024
17 juni 2024
18 juni 2024
19 juni 2024
20 juni 2024
21 juni 2024
22 juni 2024
23 juni 2024
24 juni 2024
25 juni 2024
26 juni 2024
27 juni 2024
28 juni 2024(1 evenement)

75-jarig jubileum bisschoppelijk museum

28 juni 2024

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat het bisschoppelijk museum werd opgericht. Op vrijdag 28 juni wordt dit gevierd met een symposium te Maastricht.

Auditorium, Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250
Maastricht, 6221 KX
nederland
29 juni 2024
30 juni 2024(1 evenement)

10:00: Sfeervolle markt: Bewust Buiten, Kaldenbroek


30 juni 2024

de populaire markt met verrassende deelnemers… en natuurlijk veel aandacht voor Ayurveda, yoga, Javea Nepal, voeding, gezond en gelukkig leven, voetmassage, vega catering, relaxte live muziek en meer…