NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 13, nummer 72, nr. 3 2021
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

Het grafische verhaal van de heilige Jean-Gabriel Perboyre

Dit is het verhaal van de Lazaristenheilige die in China vermoord is. Toelichting van Jan Haen C.Ss.R.: 'Kunst is de taal van de ziel'. Dat weet ik uit ervaring. Nu ik niet meer grote schilderprojecten zoals de Bisschop Schraven en Gezellen in de Herdenkingskapel in Broekhuizenvorst kan uitvoeren, maak ik grafische verhalen. Het eerste was de Bijbel ("het Verhaal Getekend"). Toen volgde er een over de Heilige Corona.
lees het verhaal (pdf-bestand)

'Ik geef je een roosje mijn roosje .... mijn roosje ...'

Een roos geeft je iets speciaal, de dieprode kleur, waar veel mee te zeggen is of zingen natuurlijk. De roos is de koningin der bloemen. Zoveel verschillende bloemvormen en kleurschakeringen als geen enkele andere plantenfamilie.
De aanleiding van deze ode aan de roos is dat juni de rozenmaand is en dat op 26 juni 2021 het vijf jaar geleden is dat de Mgr. Schravenroos werd gedoopt. De Mgr. Schraven Stichting is blij dat de roos naar bisschop Frans Schraven is genoemd. De Chinese aartsbisschop Mgr. Savio Hon heeft bij de doop van deze roos ook het 10 km lange Schravenpad ingezegend. De Mgr. Schravenroos heeft een rode kleur, die verwijst naar het bloed van de martelaren, Mgr. Schraven en zijn Gezellen.
lees verder


"Terug in de tijd" artikel van Wiel Bellemakers

In het informatieblad van de Lazaristen "De Kleine Compagnie" van april 2021, een mooi artikel van Wiel Bellemakers "Terug in de tijd" Het betreft een afscheidslied dat de missionarissen zongen bij hun reis naar China. Het lied werd vanaf 1852 tot 1960 gezongen tijdens de zendingsceremonie en afscheidsviering van de jonge missionarissen.
lees verder

Josephina Bakhita, strijdster voor vrouwenrechten

Een interessant artikel over Josephina Bakhita, strijdster voor vrouwenrechten, na zelf slavin te zijn geweest. Het verhaal past goed in een van de hoofddoelstellingen van de Mgr. Schravenstichting: aandacht vragen voor het vraagstuk van geweld tegen vrouwen en tevens geld verwerven voor projecten in de strijd tegen geweld tegen vrouwen.
lees verder

 

Kort nieuws

  • Het jaarverslag 2020 van de Mgr. Schravenstichting staat op haar website
  • Uit de nieuwsbrief van Kerk in Nood van 25 maart 2021: De katholieke kerk van het Heilig Hart in het Chinese Yining (Xinjiang), die de lokale autoriteiten in februari jongstleden wilden afbreken, staat er dankzij druk van buitenaf nog steeds. Niet verwoest, maar onbruikbaar.
  • Straatnaam in Beeld: ‘Mgr. Schravenlaan’ Lottum
  • Het Prins Bernard CultuurFonds heeft onze aanvraag, voor subsidie om de website Mgr. Schraven Stichting te moderniseren, toegekend. Het fonds ondersteunt initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen, projecten met een educatieve en digitale insteek. Wij zijn verheugd en willen een vernieuwde website nog dit jaar realiseren.
  • Save the date
    - 9 oktober 2021 pelgrimswandeling Mgr. Schravenpad, vanuit Lottum
    - 10 oktober 2021 om 10.30 uur Herdenkingsdienst Mgr. Schraven en Gezellen, Broekhuizenvorst, - H.Mis, lunch, lezing - tot 14.30 uur

Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Matterhornlaan 23, 5801 KH Venray
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.