NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 59, nr. 6 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

Chinese pelgrimage naar Broekhuizenvorst en Lottum

Vanuit allerlei steden uit het hele land maakten zondag 7 oktober katholieke Chinezen een pelgrimage naar Broekhuizenvorst en Lottum om martelaren in China te gedenken. Urenlange reizen hadden ze er voor over om een Chinees eerbetoon te brengen aan Nederlanders die hun leven gaven voor Chinezen. De Chinezen ontmoetten elkaar regelmatig voor kerkdiensten in het Chinees samen met een Chinese priester. Hij was de initiatiefnemer voor deze pelgrimage.
lees verder

Op de vuist tegen verkrachting

'Op de vuist tegen verkrachting'. Wat mooi dat gisteren bekend geworden is dat twee mensen die seksueel geweld als wapen, aan de kaak stellen, de Nobelprijs voor de vrede ontvangen: Nadia Murad, ontvoerd en verkracht door IS, die haar leven in dienst stelt van andere slachtoffers van verkrachting, en Denis Mukwege die in Congo fysieke schade herstelt van vrouwen die op gewelddadige wijze verkracht zijn. Dat deze kant van oorlog naar voren gehaald wordt. Je moet er toch niet aan denken dat president Trump die prijs gekregen zou hebben.
lees verder

Nobelprijs voor de Vrede en bisschop Schraven en gezellen

Begin oktober werd bekend dat de Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan twee personen, die seksueel geweld als oorlogswapen, aan de kaak stellen: Nadia Murad, ontvoerd en verkracht door IS, die haar leven in dienst stelt van andere slachtoffers van verkrachting, en de Congolees Dr. Denis Mukwege in Congo. Deze laatste maakt zich al jaren lang sterk in de strijd tegen verkrachting als oorlogswapen.
lees verder

Krijgt bisschop Schraven een plek in Leuven?

Op dinsdag 21 augustus jl. is bij het Chinees College in Leuven een 'Memorial Garden' ingehuldigd met als titel: 'Het verleden herdenken met het oog op de toekomst'.

'Waarom deze gedachtenistuin?' Onder deze noemer lichtte Dr. Maria Liu van de Verbiest Stichting het initiatief toe. Zij verwees naar de lange geschiedenis van verbondenheid tussen de Lage Landen en China via missionarissen, zoals de Nederlandse Lazaristen. Onder hen waren pioniers, mannen van wetenschap, mannen en vrouwen martelaren.
lees verder

korte berichten

Op zondag 7 oktober is tijdens de eucharistieviering speciaal gebeden voor overledenen die zich de afgelopen jaren betrokken hebben getoond bij het werk van de Mgr. Schraven Stichting. Genoemd werden de heer Jac Rijken uit Etten-Leur, de heer Hub Delnoy uit Vijlen, mevrouw Francoise Hendrix-Schraven uit Lottum, mevrouw Cécile de Vos uit Brunssum en de heer Willem de Boer uit Culemborg. Mogen de martelaren Frans Schraven en gezellen hen welkom heten in het Vaderhuis.
lees verder


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.